Kükürt

Kükürt, eski çağlardan bu yana birçok amaç için kullanılmış kimyasal bir elementtir. Kimyasal sembolü “S” olan kükürt, saf kristal formunda ametal bir elementtir. 116 derecede erir, 445 derecede kaynar. Yanıcı ve patlayıcı özelliği vardır .

Günümüzde kükürt en yaygın olarak bilinen asit ve sülfirik asit üretiminde kullanılmaktadır. Kükürtün bunun haricindeki kullanım alanlarını gübre, ilaç, kozmetik, deri, temizlik ürünleri ve diğer birçok alan ile belirtilebilir. Kullanım alanlarına bakıldığında kükürtün canlı yaşamı için önemli bir element olduğu açıkça görülmektedir. İnsan vücudu ortalama günlük 1 gr. kükürte ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç bitkisel gıdalardan doğal yöntemlerle alınarak karşılanır. Dolayısı ile kükürt bitkiler için hayati önem taşıyan bir elementtir. Tarım için kükürtün önemini şöyledir;

 • Toprak PH’ını düşürür. Bu sayede toprağın kireç ve tuz gibi tortulaşmış yapısını çözerek toprağın kalitesini artırır.
 • Topraktaki mikroorganizma faaliyetlerini artırır ve toprağın organik madde yapısını iyileştirir.
 • Bitkinin temel besin ihtiyacı olan elementleri almasını sağlar.
 • Bitkinin kendi kükürt ihtiyacını karşılar.
 • Topraktaki mantar ve mantar türevli hastalıkları önler, giderir.

Gübre amaçlı kullanılan kükürtün yukarıdaki etkileri göstermesi için uygun formda ve miktarda olması gerekmektedir. Sulfert Kimya, geçmiş tecrübeleri ve Ar-Ge’ye dayanan kalite anlayışı ile tarım sektörü için en uygun olan formdaki kükürt alternatiflerini sağlamaktadır.

Mikronize Kükürt

Mikron; kelime anlamı olarak milimetrenin binde birine denk gelen ölçü birimidir. Mikronize ise malzemenin çok çok küçük toz haline getirilmiş şeklidir. Bu sayede ürünün yüzey alanı arttırılmış olur.

Tıpkı çaya atılan şekerin karıştırıldığında çabucak çözünmesi gibi, mikronize edilmiş kükürt de toprağın organik yapısına çok daha kısa sürede etki edecek ve alınmak istenilen sonucu hızlandıracaktır.

Toprakta PH düşürücü olarak bitkinin besin alması için son derece gerekli olmasının yanı sıra, bitkinin kendi beslenmesi için olmazsa olmaz bir elementtir. Kükürt kullanımı halinde gözle görülür verim artışı, erken hasat ve kalite artışı gözlenmektedir. Ayrıca bitkinin birçok hastalıktan korunmasına, mantar ve mildiyö hastalıklarının giderilmesine yardımcı olur.

Genellikle ekim öncesi uygulanmakta olup, dekar başına 10 ila 40 kg olarak kullanılır. Uygun kullanım dozajı için profesyonel yardım almanız önerilir.

Bentonit Kükürt

Bentonit, volkanik kül veya tüf gibi maddelerin (kil) son derece küçük kristaller (mikronize) halindeki yumuşak formudur. Yüksek su emme kapasitesinden dolayı toz kükürtle özel yöntemlerle karıştırılarak elde edilen bentonit kükürt, kükürtün toprakta sulamaya bağlı olarak dereceli çözünmesine ve bitkinin yaşamı boyunca uygun miktarlarda kükürt almasına olanak sağlar.

Sulfertin özel çözümü olan SULPHERT SULPHUR BENTONIT, diğer taban gübreleri ile sorunsuz karışabilmekte ve her türlü gübreleme makinası ile uygulama yapılabilmektedir.

Sulfert, çiftçimizin ürettiği ürünlere göre en uygun çözümü sunmak adına 4 ayrı bentonit kükürt üretimi yapmaktadır.

Organik Bentonit

Bentonit, alüminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışması ile veya bozulmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden oluşan yumuşak, gözenekli ve kolayca şekil verilebilir açık bir kayadır. Bentonitin tarım için önemi içerisinde bulunan minerallerin bitki için doping etkisi yapmasıdır.

Bitki için gerekli inorganik mineralleri sağlayan bentonite, çeşitli yöntemlerle üretilen organik materyallerin (karbon içerikli) eklenmesi ile bitki için son derece uygun bir beslenme sağlanmış olur. Sulfert Kimya, organik bentonit üretiminde Türkiye’de uzmanlaşmış nadir firmalardandır.

Zinc Bentonit

Bentonitin çinko elementi yönünden güçlendirilmiş olan türüne çinko bentonit / zinc bentonit ismi verilir. Çinko yönünden besleyici değeri yüksek mahsulün üretiminde önemli besleyicilik sağlar.

Bakır Bentonit

Bentonitin bakır elementi yönünden güçlendirilmiş olan türüne bakır bentonit / cupper bentonit ismi verilir. Bakır yönünden besleyici değeri yüksek mahsulün üretiminde önemli besleyicilik sağlar.

Iron Bentonit

Bentonitin demir elementi yönünden güçlendirilmiş olan türüne demir bentonit ismi verilir. Demir yönünden besleyici değeri yüksek mahsulün üretiminde önemli besleyicilik sağlar.

Alüminyum Sülfat

Alüminyum sülfat alüminyum elementi ve sülfat kökü (kükürt ve oksijen) içeren bir kimyasal bileşiktir. Beyaz kristal yapıda ve nadiren doğada kendiliğinden oluşan bir maddedir. Endüstride ise Alüminyum hidroksitin sülfürik asit ile tepkimesi sonucu üretilir.

Alüminyum sülfat, tarih boyunca önemli bir bileşik olmuştur. Potasyum sülfat ile birlikte alüminyum sülfat ülkemizde şap ismi ile de bilinir. Gıda, sağlık, su arıtma, gübre, yem sanayi ve endüstriyel üretimde çok önemli yer tutar. En yaygın kullanım alanı içme suyu arıtmasıdır. Çok iyi bir filtreleme ajanı olmasından ötürü, üretim proseslerinde istenmeyen malzemenin çöktürülerek ortamdan uzaklaştırılması işlemi için kullanılır.

Tarımda pH düzenleyici olarak toprağın mineral yönünden zenginleşmesini sağlar.

Sulfert, sahip olduğu Alüminyum Sülfat üretim tesisinde dünya standartlarında yüksek kalitede üretim yapmaktadır. Ürünlerimiz hem iç piyasada hem de dış piyasada Sulfert kalitesini benimsemiş onlarca müşterimiz tarafından güvenle ve memnuniyetle kullanılmaktadır.

Demir Sülfat

Demir sülfat, demir elementi ve sülfat kökü (kükürt ve oksijen) içeren bir kimyasal bileşiktir. Yeşil kristal yapıdadır. Demir elementi tıpkı insan ve hayvan hayatındaki gibi bitkiler için kritik elementlerdendir. Bitkinin karbondioksit alıp oksijen vermesini sağlayan kısım olan klorofilin oluşması için demir olmazsa olmaz bir elementtir. Bitki demir ihtiyacını topraktan karşılayacak, eksikliği durumunda ise mahsulün gelişimi duracak, verimi azalacaktır. Demir sülfat, toprağa demir takviyesi gerekli olduğunda en uygun gübredir. Sülfert Kimya’nın sağladığı demir sülfat ürünü içeriğinde en az %20 demir barındırır. Bu sayede genç yapraklar ve yeni sürgünlerin demir ihtiyacı karşılanır. Aynı zamanda sülfat içeriği ile de bitkinin kükürt ihtiyacını karşılar.

NP/NPK

Ürün sayfası hazırlanıyor

Sulfert Kimya Sanayi A.Ş.

Gizlilik ve Çerez Politikası

Sulfert Kimya San. Tic. A.Ş. ("SULFERT") olarak sahip olduğumuz https://www.sulfert.com/ web sitemizin ("Web Sitesi") ziyaretçilerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız. Bu Çerez Kullanımı Politikası ("Politika"), tüm Web Sitesi ziyaretçilerimize, kullanıcılarımıza ve çalışanlarımıza hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını açıklamaktadır. Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkındaki ayrıntılı bilgilere web sitemizde yer alan Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.

Bu Politika, Web Sitesi'ne hangi teknolojilerle, hangi yöntemlerle ve ne şekilde bağlandığınıza bağlı olmaksızın uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu Politika'yı dikkatlice okuyup ileride inceleyebilmeniz açısından bir kopyasını almanızı tavsiye ederiz.

I - Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada Web Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi'ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi'ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerezler ayrıca Web Sitesi'nde ve üçüncü kişilerin web sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için kullanılmaktadır.

Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları;

 • Web Sitesi'nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
 • Şirket'in sizin Web Sitesi'ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
 • Şirket'in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duymasıdır.

II - Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, Web Sitesi'ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Web Sitesi'nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

III. Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz?


Web Sitesi'nde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Web Sitesi'nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir.

Kullanım Bakımından Çerez Türleri:

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi'nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır.

İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web Sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Web Sitesi'nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Web Sitesi'ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak bu çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.

Çerezin Adı

Kullanım Amacı

Kullanım Süresi

Google Analytics

Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri

Google Ads

Google Ads, çerezleri, güvenli arama tercihlerinizi hatırlamak, size daha alakalı reklamlar göstermek, bir sayfaya kaç ziyaretçi geldiğini belirlemek, hizmetlerimize kaydolmanıza yardımcı olmak, verilerinizi korumak veya reklam ayarlarınızı hatırlamak için kullanır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Ads çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr

Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri

Insider

Insider, web tarayıcısı aracılığıyla bilgisayarınıza veya üçüncü taraf bir analiz sağlayıcısına ait benzersiz bir tanımlayıcı içeren küçük metin dosyaları olan “çerezleri” kullanır. Bunu hizmetleri ve web sitelerini geliştirmek için kullanır. Insider, belirli pazarlama kampanyalarının ve bazı ürünlerinin performansını izlemek için Google Analytics'i kullanır. Bu, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların, farklı temas noktalarında Insider adına uyarlanmış reklamlar oluşturmasına izin vermektir. Bu servis sağlayıcılar, kişisel bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi vb. İçermeyen IP adresinizi ve kişisel olarak tanımlanamayan bilgilerinizi toplayabilir. Bu çerezler ayrıca web sitemizin nasıl kullanıldığına ve performansına ilişkin istatistiksel bilgiler de sağlar. Insider çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://useinsider.com/privacy-policy/

Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri

 

 Saklandığı Süre Bakımından Çerez Türleri:

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi'nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Web Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Web Sitesi; Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Web Sitesi'ni ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Web Sitesi doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir.

Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice inceleyin.

 

IV - Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?


Çerezlerin kullanılması Web Sitesi'nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

 • Internet Explorer
  1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
  2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçeneklerine dokunun veya tıklayın.
  3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarların altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.
 • Microsoft Edge
  1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.
  2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
  3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz
 • Google Chrome
  1. Bilgisayarınızda Chrome'u açın.
  2. Sağ üstte Diğer Ayarları tıklayın.
  3. Altta Gelişmişi tıklayın.
  4. "Gizlilik ve güvenlik “in altında İçerik ayarlarını tıklayın.
  5. Çerezleri tıklayın.
  6. "Tüm çerezler ve site verilerinin altında Web Sitesi'nin adını arayın.
  7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın
 • Mozilla Firefox
  1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler'i seçin.
  2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
  3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
  4. Çerezleri göster düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
  5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
  6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
  7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about: preferences sayfasını kapatın
 • Safari
  1. Safari > Tercihleri seçin.
  2. Gizlilik öğesini tıklayın.
  3. Web Sitesi Verilerini tıklayın.
  4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil'e tıklayın.

Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezleri üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla da silebilirsiniz.

V - Bizimle İletişime Geçin

Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için bizimle aşağıdaki adreste belirtilen iletişim yollarından birini kullanabilirsiniz:

https://www.sulfert.com/

sulfert@sulfert.com

 

 

 

 

 

 

 

All Right Reserved ©